Evolución de las enseñanzas de Chu Shong Tin

Evolución de las enseñanzas de Chu Shong Tin

Evolución de las enseñanzas de Chu Shong Tin

Un vídeo donde Chu Shong Tin, reciéntemente fallecido, explica cómo evolucionó su enseñanza del Wing Chun desde que entrenaba con Yip Man hasta el final.

Interesante.

About the Author